finalstyle

global design news and ideas

Đăng tin tuyển dụng trên Designs.vn


Chúng tôi đăng tin tuyển dụng miễn phí cho các tổ chức doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự chất lượng trong ngành thiết kế, sáng tạo và quảng cáo truyền thông.


Tổ chức, doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng theo mẫu phía dưới. Hình ảnh, nội dung trong tin tuyển dụng phải có chất lượng tốt, trình bày phải đảm bảo mỹ thuật để đem lại hiệu quả truyền thông cao


Chúng tôi có quyền từ chối đăng tin tuyển dụng của bạn nếu thấy không phù hợp với các mục tiêu sứ mệnh của Designs.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua info@designs.vn

a product of 3dmarcom. © 2021 Designs.vnGlobal design news and ideas